Leading Yoga Institute accredited by Yoga Certification Board, Ministry of AYUSH, Govt. of India (Certificate No YCB/19/LY/000009)

Name Certi-No. Course Name
Sr No. Name of the Faculty Introduction in brief Topic Level
1 Prof.(Mrs.) Swati Bhalerao HOD of Sanskrit Joshi-Bedekar College Vedas QCI Level-2
2 Dr.(Mrs.) Arti Taksal Asst. Prof. at Tata Social Science (TSS) Psychology QCI Level-2
3 Dr.(Mrs.) Shakuntala Sing Principal of Josh-Bedekar College Patanjali and Bhagvad Gita QCI Level-2
4 Prof.(Mrs.) Vedvati Paranjape HOD of Psychology Joshi-Bedekar College Psychology QCI Level-2
5 Miss Shivani Mane Master in Yoga Jainism & Yoga Education YT&E (YCB)
6 Dr. Damodar More Doctorate in Marathi Buddhism YT&E (YCB)
7 Dr. Sanjay Lele Ayurveda Doctor Yoga for disease Prevention and Health Promotion YT&E (YCB)
8 Prof. Uma Sharma M. A. in Yoga Introduction to Yoga Texts, Yoga for disease Prevention and Health Promotion YT&E (YCB)
9 Mrs. Rashmi Badve M. A. in Yoga Hatha Yoga Practices according to different Hatha Yogic Texts. YT&E (YCB)
10 Dr. Shubhangi Parkar HOD of Psychiatrist KEM Hospital Stress Management YT&E (YCB)
11 Dr. Premchand Jain Psychiatrist Yogic concept of Holistic Health & Yogic management of stress and its consequences YT&E (YCB)
12 Dr. Suchitra Naik Principal of Joshi Bedekar Yoga for personality developments YT&E (YCB)
13 Prof.(Mrs.) Neelima Shastri Retd. Vice Principal of Joshi Bedekar Personality development- Role of Spirituality and Yogic Practice YT&E (YCB)
14 Shri. Ramchandra Surve Principal of LYI SAYK Concept of Yogic life style and its relevance. YT&E (YCB)
15 Shri. Dipesh Tanna Pharmacist & Faculty member of SAYK 4.17 - Hypertension & Diabates YT&E (YCB)
16 Prof. Ram Agashe Lecturer at Sommaya College Practices leading to Dhyana Sadhana YT&E (YCB)
17 Dr. Alka Mandke Anesthetist & Doctor in integrated medicine Role of Yoga in prevention and management, Yoga as an integrative medication. YT&E (YCB)
18 Mrs. Laxmi Sutar Faculty member of SAYK-YCB. Acidity YT&E (YCB)
19 Mrs. Vijaya Holikar Faculty member of SAYK-YCB. Bronchial Asthma YT&E (YCB)
20 Mr. Shreyas Markendeya Consultant Yoga Practical - 5.1 to 5.10 - YT&E (YCB)
21 Mr. Vijay Madhekar Main yoga examiner for YCB Exam Practical Exam YT&E (YCB)
22 Mrs. Apurva Bhat Psychologist Introduction to Psychology YT&E (YCB)
23 Adv. Madhavi Parkar Advocate Yoga Practical -5.9 YT&E (YCB)
Name of the Faculty Name of the Faculty
Prof (Mrs.) Neelima Shastri Mrs. Laxmi Sutar
Mrs. Sadhana Patil Mrs. Vijaya Holikar
Mr. Dipesh Tanna Mrs. Ramlakshmi Jagannath Chivukula
Mr. Narayan Datkhile Mrs. Surekha Dinde
Mr. Uttamrao Pawar Mr. Pravin Raut
Mrs. Usha Wagle Mrs. Sharmila Rane
Mrs. Sushma Jawale Mr. Vikas Pandit
Miss Bhagyalaxmi Nair Mrs. Deepa Khutal
Mrs. Sujata Ghone Mrs. Sulochana Udamle
Mrs. Shaila Datkhile Mr. Sundeep Kalgutkar
Mrs. Minita Khushwaha Mr. Narhari Samarth
Mr. Gaurav Rode Mr. Bhalchandra Joshi
Mrs. Sunanda Ashok Mundhada Mr. Sanjay Sitaram Bhosale
Mrs. Anjali R. Korgaonkar Mrs. Pragnya Tandel
Mr. Sanjay Ladge Mr. Shrikant Girkar
Mrs. Saraswati Nair Mrs. Sapna S. Nagvekar
Dr. Hanmaiah Janjirala Mr. Kiran L. Kotian
Miss Anuja D. Sutar Mr. Atul V. Waghmare
Mrs. Vijayalaxmi S. Mrs. Prajakti A. Shastri
Mrs. Snehal Jadeja Ms. Sheetal Shravan Suryavanshi
Mrs. Sunita Vijay Maurya Mr. Dinesh Sudhir Ranade
Mrs. Vaishali Kaushik Gala Miss Diksha Pandey
Mrs. Sushma Shrinivas Mr. Santosh Bahira
Ms. Dhanashree Verma Mr. Vishnu Raut
Mrs. Ranjana Gupta Ms. Amita Chaudhary
Mrs. Heer Kotak Mr. Swapnil Kale
Ms. Hiral Mehta Mr. Saujanya Zemse
Mr. Bhushan Naik Mrs. Suvarna Powale
Mrs. Naina Hunde Mrs. Sarika Chavan
Ms. Kalpana Ms.Manasi Jangam
Ms. Sangita Mahajan Mrs. Gayatri Kulkarni